x

Staten Och Folk På Väg
Historiska museet
D. 2019.29.11 Kl. 14:45


Staten och folk på vägFrån Gustav Vasas tid ända fram till 1800-talets mitt var folk på resa tvungna att visa vilka de var och att de hade skäl för sin färd. Staten såg det som sin rätt att övervaka hur svenskar och utlänningar rörde sig. Men vilka var motiven och vad skilde den tidens pass från vår tids?I Staten och folk på väg ger historikern Anna-Brita Lövgren för första gången en helhetsbild av utvecklingen av dessa resehandlingar över århundradena fram till 1860. Passets historia speglar politiska och ekonomiska uppfattningar och människosyn över tid. Den reflekterar även utbyggnaden av statsapparaten och teknikens framsteg. Samtidigt utgör den historien om den lilla människans behov av bevisbar hemvist och identitet.Med Anna-Brita Lövgren, fil. dr och docent i historia. Bokförsäljning och signering. I samarbete med Nordic Academic Press.