x

Danko Jones
Katalin
D. 2021.28.01 Kl. 19:00

KONSERTEN ÄR FLYTTAD TILL 28 JAN 2021!
Som följd av regeringens beslut angående folksamlingar är det inte möjligt att genomföra Danko Jones konsert i Uppsala den 16 april, utan konserten kommer att flyttas fram till 28 januari 2021. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll i din biljett - den kommer fortfarande att gälla för det nya datumet. Kontakta biljettåterförsäljaren för eventuella biljettfrågor.


Insläpp: 19.00

Konsertstart: 19.30

Åldersgräns: 20 år

Arrangör: www.livenation.se