x

After Work Med Författarcentrum - Om Skunk Och Skrivprocesser
Debaser Medis
D. 2010.19.11 Kl. 17:00

Fredagen den 19 november bjuder Författarcentrum in till litterär after work på Debaser Medis i Stockholm. Författarna Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Ida Säll och Måns Wadensjö möts i ett samtal under rubriken Innan texten blir roman.

– Hur påverkas texter när de skrivs anonymt och utan redaktör? Och vad händer med texter från nätet när de trycks i en bok – blir det fiktion och skönlitteratur då? Det kommer vi bland annat att prata om, säger Caroline Ringskog Ferrada-Noli som är kvällens samtalsledare.

I boken Skunk – De bästa texterna från skunk.nu (utkommer 26/11 på Eitrem förlag) har ett tjugotal texter från webbcommunityn Skunk valts ut. Skunk var en social mötesplats på Internet som hade sin popularitetstopp i början av 2000-talet. På Skunk publicerade unga människor texter i s.k. Skunk-dagböcker. Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Ida Säll och Måns Wadensjö var aktiva Skunk-medlemmar och är exempel på författarskap som formats på Skunk.

Läs mer om de medverkande på Författarcentrums hemsida.