x

Små Sånger Och Stort Mod
Lillan
D. 2011.09.03 Kl. 19:00

Små sånger och Stort mod - 1 akt förebyggande häsovård av allra bästa sort. "Stadsvikens Lady Singers med Håkan" i ett gott samarbete med världens bästa körledare - Monica Åslund!

Handikapplatser bokas via Kulturens hus biljettkassa 0920 45 59 00
Ledsagare betalar för sin biljett
Biljetter säljs till kl 18:00 föreställningsdagen ev resterande biljetter säljs vid Lillans entré en timme före konsertstart.

Längd: 1,5 h, ingen paus