x

If Music Be the Food of Love..
Nybrokajen 11
D. 2011.15.03 Kl. 19:00

Ett urval av Shakespeares texter i tonsättningar
av bl a R. Vaughan-Williams,
F. Martin, S-E Johansson och J. Mäntyjärvi
Stockholm Vocalis
Dirigent: Helene Stureborg