x

Renhornen - Vårkonsert
Umeå Aula Nordica-bilj hämt BC
D. 2011.30.04 Kl. 14:00

Blåscorpset Renhornens
Vårkonsert.

Längd ca 1.5 tim ej paus!

Biljetter och information hittar du hos Biljettcentrum i Umeå tel 090-133180
www.biljettcentrum.com