x

Konsert Stahlquartett
Kulturskolan
D. 2011.19.03 Kl. 18:00

Konsert med Stahlquartett från Dresden. Kvartetten spelar komponerad kammarmusik på sina stålcellos. Instrumenten består av ett flertal stämda stålstavar som sitter på en ram. När stråkarna sätter stavarna i vibration uppstår magiska klanger. Ensamblen leds av Jan Heinke som också är en etablerad övertonssångare.