x

Körkonsert
Betelkyrkan
D. 2011.17.04 Kl. 18:00

Körkonsert
Örebro Kammarkör och Morgan Consort framför J S Bach motetter
Dirigent Fred Sjöberg