x

Nordisk Ungdomskonsert
Rival
D. 2011.22.05 Kl. 15:00

Sveriges Dragspelares Riksförbund och Kungliga Musikaliska Akademien presenterar nordisk ungdomskonsert samt utdelningen av Hagström-stipendierna. I samband med att Hagström-stipendierna delas ut så inramas dessa med att ungdomar ifrån våra nordiska länder spelar.
Stipendiaterna kommer också att spela.