x

I Jussi Björlings Fotspår
Musikhallen på Krapperup
D. 2011.09.07 Kl. 20:00

Helsingborgs Symfoniorkester under ledning av Stefan Solyom

Solister: Katarina Dalayman och Thomas Sunnegårdh
Gäster: Vivianne Holmberg, sopran
Kjetil Støa, tenor