x

Minneskonsert Till Dag Hammarskjöld - Anders Widmark
Uppsala Konsert & Kongress
D. 2011.25.09 Kl. 16:00

Minneskonsert till Dag Hammarskjöld - Anders Widmark
Uruppförande av Anders Widmark med sångare och ensemble.

www.ukk.se

ca 1 tim utan paus

Arrangör:Uppsala kommun i samarbete med Uppsala Konsert & Kongress