x

Sacred Night Fredag 4 November
Hela Uppsala Konsert & Kongress
D. 2011.04.11 Kl. 17:00

Sacred Night
En helkväll med Anouar Brahem Quartet, i gränslandet mellan jazz och orientalisk musik (Tunisien), Vox Archangeli grego¬rianska klanger i populärskrud (Sverige), Asakivle (Haiti), Alireza Ghorbani & Dorsaf Hamdani ”Ivresses” en dialog mel¬lan Omar Khayyams persiska poesi och ara¬bisk lyrik (Iran & Tunisien), Danny Becher en meditativ resa genom inre landskap (Nederländerna), kortfilmsvisning, restau¬rang och barer.