x

Camerata Nordica - Per Nyström & Torbjörn Westman
Kalmar Slott
D. 2012.10.02 Kl. 19:30

Per Nyström ledare och solist

Jean Sibelius: Stråkkvartett i d-moll "Voces intimae" (i orkesterversion)
Schubertiana av Tomas Tranströmer
Franz Schubert: Stråkkvintett i C-dur (i orkesterversion)