x

Va Big Band Och Jan Allan
Sagateatern-Bilj hämt på BC Umeå
D. 2011.05.10 Kl. 19:30

Jan-Allan gästar VAB
Den eminente trumpetaren Jan-Allan är bandets gästsolist i höst. Reservera redan nu onsdagen den 5 okt.
Bandet startade som ett fritidsprojekt på VAB arkitektbyrå i början av 1980-talet. Efterhand har medlemmar slutat och nya tillkommit. Eftersom VAB inte länge finns kvar har ett B i namnet slopats och bandet heter numera VA Big Band.
Vi spelar i många olika sammanhang, till exempel har vi spelat på företagsarrangemang, bröllop och privata arrangemang av olika slag. Men vi spelar även mer offentligt t ex på restauranger eller liknande. Oftast bjuder vi upp till dans när vi spelar, men vi har även mer konsertinriktade framträdanden.
Medlemmarna är i huvudsak amatörmusiker, men ett par av medlemmarna har musiken som sitt levebröd.
Vår repertoar sträcker sig från 30-tal till 60-tal, från Basie till Beatles