x

Julkonsert Med Karlskoga Symfoniorkester
Betelkyrkan
D. 2011.26.11 Kl. 18:00

solisterna Gunnel o Fred Sjöberg. Dirigent Katarina Andreasson.