x

Dirigenternas Afton
Stålforsskolan
D. 2011.19.11 Kl. 16:00

Eskilstuna Symfoniorkester.

Ur programmet:
Mozart - Sinfonia Concertante
Sjostakovitj - Symfoni nr 9

Dirigenter: Andreas Eriksson och Sigrid Damsager Frandsen
Solister: Roland Kjellström, violin och Mats Strand, viola.

Förband: Eskilstuna Ungdomssymfoniker kl. 15.30

Rullstolsplats finns, ledsagare fri