x

Melodi-festival 2012
Hagaymnasiets Aula
D. 2012.11.02 Kl. 18:59

Musik och texter skrivna och framtagna av lokala ungdomar. På scen: Borlänge ungdomssymfoniker.

1 ledsagare fri, betalar endast 10 kr.

Längd: 2 h inkl. 20 min paus
Servering i pausen.

Arr: Borlänge Musikskola

Förköp: Alla MF-ombud i Dalarna