x

Vårsoaré
.
D. 2012.07.03 Kl. 19:00

Alingsås Rotaryklubber, Lions Club och Rädda Barnen bjuder in till soaré i Alingsås Missionskyrka till förmån för "barn på akuten", Alingsås Lasarett

Medverkande: Niklas Andersson, Lotta Engberg, Maria Hörnelius, Kören Solanum och Alingsås Musikteatersällskap med flera.

All behållning går oavkortat till projektet.

Handikapp-platser bokas på Alingsås Turistbyrå, tfn 0322-61 62 00. Ledsagare gratis.