x

Kinesiskt Gästspel Shaolin Kongfu & Fol Music Performance
Uppsala Konsert & Kongress Sal B
D. 2012.19.02 Kl. 16:00

Kinsesiskt gästspel

I Shaolin finns ett tempel där man specialiserar sig på traditionella kulturyttringar av typen Kung Fu ihopkopplat med musikframträdanden.

Konsertlängd:

www.ukk.se

Arrangör: Bolandsskolan / Hanban / Confucius institute Headquarters