x

Renhornens Vårkonsert
Umeå Aula Nordica-bilj hämt BC
D. 2012.30.04 Kl. 17:00

Blåscorpset Renhornens
Vårkonsert

Längd ca 1.5 tim ej paus!

Biljetter och information hittar du hos Biljettcentrum i Umeå tel 090-133180
www.biljettcentrum.com