x

Eldkvarn
Holmbergets Utescen
D. 2012.18.08 Kl. 20:00

I över fyrtio år har Eldkvarn varit aktiva. Rutinerade men fortfarande nyfikna!
Gruppen bildades 1971 i Norrköping av bröderna Plura och Carla Jonsson och deras kompis Tony Thorén.
Men de övriga medlemmarna har växlat.
Bandets nuvarande uppställning har dock stått sig i femton år.
Eldkvarns tjugotredje (!) album "De Berömdas Aveny" släpptes i november 2011. och månaden efter
släpptes boxen "Den Goda Skörden".