x

Duke Ellington - Sacred Concert
Uppsala Missionskyrka
D. 2012.17.03 Kl. 16:00

Medverkande är Uppsala University Jazz Orchestra och körerna Yesterdays och Rediviva.
Musikalisk ledning: Ulf Johansson Werre och Anders Öman.