x

Körsoppa Med Karl-fredriks Kammarkör
Campus Exercishuset
D. 2012.13.05 Kl. 18:00

Soppa ingår i priset. 90 min. inkl. paus.