x

Piteå Orgelfestival -benny Andersson, Orsa Spelmän, M.fl.
Stora Salen, Studio Acusticum
D. 2012.21.10 Kl. 16:00

Piteå orgelfestival & symposium 2012 hålls i anslutning till invigningen av den unika Gerald Woehl-orgeln i konsertsalen i Studio Acusticum, Piteå. Evenemanget arrangeras av Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet, med stöd av Wenner-Gren Stiftelserna, och det äger rum i Campus Piteå (Musikhögskolan).

The Piteå Organ Symposium & Festival 2012 celebrates the inauguration of the unique Gerald Woehl organ (the Kempe Organ) for the main concert hall of Studio Acusticum, Piteå, Sweden. The event is organized by the Department of Arts, Communication and Education at Luleå University of Technology with the support of the Wenner-Gren Foundations, and will take place at Campus Piteå.