x

Brus
Uppsala Konsert & Kongress Sal C
D. 2012.20.10 Kl. 15:00

Curators Anna-Karin Brus och Tomas Bodén.
De har ett tioårigt musikaliskt samarbete bakom sig med bandet Differnet och technoduon Liminals.
Deras framträdanden har inslag av performance och de har även gjort flera uppmärksammade ljudinstallationer.

Biljettpris 60 kr (inklusive serviceavgift 10 kr)

Uppsala Konsert & Kongress

Arrangör: Uppsala Konsert & Kongress