x

Stäying Alive
Estrad
D. 2012.29.11 Kl. 16:00

En amatörföreställning med seniorer som spränger gränser och utmanar synen på äldre, men med en ålderslös människas behov och tankar i centrum. Initierad av Södertälje kommun & Kultur 365 i samarbete med Cirkus Cirkör.
45 min, ej paus