x

Tyresö Trollbäcken Ibk vs Karlstad Ibf
Tyresöhallen
D. 2013.20.01 Kl. 16:00