x

Festival skapar kaos för koalorna

Festival skapar kaos för koalorna

Musik från Byron Bay Blues kan försätta koalor på flykt som kan få dödlig utgång – det menar forskaren Dr Stephen Phillip i en intervju med The Guardian. Bullret från festivalscenerna i australiensiska Byron Bay ska ha en stressinverkan på pungdjuret som väljer att flytta till en annan plats. Det i sin tur kan leda till att koalan dör, menar Phillips som under festivalen 2010 fann 20 koalor som hade övergett sina revir. Koalorna är inte vid liv idag, enligt forskaren.

Stephen Philips började att arbeta med festivalen, tillsammans med flera andra forskare på området, som precis hade flyttat in på sin nuvarande plats på stranden i Byron år 2010. Koalans föda består främst av eukalyptus som inte ger någon energi för djuret att röra sig längre sträckor. Men när musiken ljuder från scenerna och koalan ger sig i väg tror Philips att de kan bli mer mottagliga för sjukdomar eller bli offer för vildhundar. Nu vill han undersöka djurets stresshormoner. 

Forskaren Dr Sean Fitzgibbon vid University of Queensland är mer skeptisk till teorin. Han tror att den höga dödligheten bland koalorna orsakas av sjukdomar snarare än stress från musiken.

Arrangören för Byron Bay Blues förnekar att bullret orsakar några men för de närboende koalagrannarna. Chefen Peter Noble understryker att festivalen är den enda i Australien som har en utarbetat förvaltningsplan för koalorna i området som är godkänd av NSW, säger han till The Guardian.

– Jag brinner för koalor och som en del av planen har vi förbättrat miljön för koalan genom att plantera träd och behandla sjuka koalor med antibiotika, säger han till tidningen.

FÖLJ GAFFA PÅ FACEBOOK FÖR SENASTE MUSIKNYTT 


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA