x

"Jag är inte ett offer för sexuellt våld den här festivalsommaren"

"Jag är inte ett offer för sexuellt våld den här festivalsommaren"

Det sexuella våld som skedde under Bråvalla och Putte I Parken har kommit att bli en internationell nyhet, på gott och ont. Bra att det uppmärksammas, men vissa vill skapa mer sensation än vad det handlar om.

Lisen Andréasson Florman, grundare av Nattskiftet, intervjuades av Daily Mail angående händelserna på Bråvalla Festival. För tidningen berättade hon att hon under festivalen konfronterades av ett gäng unga män "som var hotfulla eftersom de visste vem jag var och för att de ogillar att jag tar ställning", som hon själv skriver i meddelandet nedan. Men det skedde aldrig något sexuellt våld i samband med konfrontationen.  

"Ingen rörde mina bröst. Som Daily Mail påstår i sin rubrik och artikel."

Hon skriver vidare om intervjun som efter den publicerades har fått stor spridning genom andra medier.

"Brittiska Daily Mail har publicerat en sensationsartikel fylld av lögner och helt i avsaknad av faktagranskning. Tidningen har medvetet förvanskat mina citat, stulit mina privata bilder och ljugit. Allt för att bekräfta en bild som passar en agenda som inte är min. Och för att teckna en historia som inte är sann."

I artikeln hävdas det också att det var ensamkommande flyktingbarn som låg bakom alla övergreppen under Putte I Parken. Fakta som senare har dementerats av polisen.

"När man gör på det här sättet är man inte det minsta intresserad av kvinnors trygghet, tvärtom så bidrar man till utsattheten. Det är inte bara oseriöst, det är också djupt obehagligt. Medier har en viktig roll att spela i att rapportera om och sprida kunskap om mäns våld och övergrepp mot kvinnor. Men när viljan att dramatisera går ut över sanningen så är ni inte längre medier. Ni är uppviglare."

Den skarpa kritiken mot Daily Mail i synnerhet och media i allmänhet avslutas med följande mening:

"Jag hoppas att vi nu kan lämna lögnerna och ryktena i diskussionen bakom oss. Detta får bli ännu en lektion i hur viktigt det är med samtycke och respekt."

Läs det öppna brevet i sin helhet här:

 

FÖLJ GAFFA PÅ FACEBOOK FÖR SENASTE MUSIKNYTT


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA