x

Göteborg stad planerar riva viktigt kulturhus – namninsamling startad

Göteborg stad planerar riva viktigt kulturhus – namninsamling startad

Det finns en petition man kan skriva under om man är emot ombyggnaden av kvarteret Röda Bryggan i Göteborg. Göteborgs stad planerar att riva två av husen på Brogatan, för att “ge möjlighet att förtäta med blandstadsbebyggelse, med tillskott av bostäder och handel och kontor”. Detta står i den officiella detaljplanen.

Enligt planen ska husen som ligger i östra delen av kvarteren byggas på, medan de som ligger den västra ska rivas. Det äldsta huset, som ligger på Brogatan 2, ska bevaras. Motreaktionen har tagit form av en namninsamling. De bakom petition anser att kvarteret inte ska byggas om, eftersom det vore fel mot Göteborgs kulturliv.

I huset verkar 50 stycken kulturproducenter, vilka skulle bli utan lokaler när rivningen genomförs. De tycker också att planen inte är tillräckligt tydlig, och att hyresgästerna i husen inte har fått delta i en tillräckligt givande dialog med stadsbyggnadskontoret.
Enligt detaljplanen ska bygget vara genomfört 2019.

Här kan du läsa om orsakerna bakom namninsamlingen, och skriva under om du vill.

FÖLJ GAFFA PÅ FACEBOOK FÖR SENASTE MUSIKNYTT


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA