x

Nytt förslag från SD: inga skattemedel till hiphop

Nytt förslag från SD: inga skattemedel till hiphop

En ny motion som en lokalpolitiker till Sverigedemokraterna har lagt fram handlar om att förbjuda spridingen av hiphop, skriver ETC. Joakim Sjögren från SD Örebro föreslår att "kommuner ska ha som uttalad policy att aldrig stödja kulturarrangemang där vålds- och drogromantisk musik framförs, under rubriken "Inga skattemedel till destruktiva kulturyttringar".

Enligt Sjögren så är bakgrunden till förslaget att destruktiv förortskultur hetsar ungdomar i utanförskapsområden att attackera det svenska samhället.

Han skriver: 

”Flera av de stora hiphopbanden i Sverige sjunger texter som uppmanar till bilbränning och stenkastning samtidigt som de romantiserar våld och droganvändning. Dessa utgör mycket dåliga förebilder för ungdomar i dessa områden.”

Partistyrelsen ställer sig delvis bakom motionen, och framför att man "delar motionärens syn på det problematiska i att kommuner sponsrar kulturarrangemang som underblåser och romantiserar vålds- och droganvändande."

FÖLJ GAFFA PÅ FACEBOOK FÖR SENASTE MUSIKNYTT


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA