x

Så ska musikbranschen bli fri från sexuella trakasserier

Så ska musikbranschen bli fri från sexuella trakasserier

Med anledning av de senaste veckornas utveckling presenterar personer bakom organisationen Musiksverige ett nytt uppdrag. Intresseorganisationen ska verka för en jämställd bransch utan utrymme för kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp. Uppdraget är överordnat all annan verksamhet, hälsas det på musiksverige.org.

"Musiksverige står enat. Sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar är helt oacceptabelt och måste omgående upphöra. Vi som bransch kommer dels ta itu med de akuta problem som framkommit i och med #metoo, och dels kommer vi nu arbeta mer strukturerat och målmedvetet med jämställdhetsproblemen som finns i vår bransch. Vår övertygelse är nämligen att i en jämställd bransch finns ingen tystnadskultur och inget utrymme för strukturellt förtryck."

Så står det skrivet i en längre artikel som en rad människor bakom Musiksverige skriver under på.

"Vi förbinder oss att agera mycket mer kraftfullt än tidigare, mot det maktmissbruk och de sextrakasserier som pågår i vår bransch. Vi förbinder oss också till att vara ett starkt stöd för dem som drabbats av kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp."

LÄS OCKSÅ: Rockikonernas sexuella umgänge med minderåriga uppmärksammas på nytt

Det pratas om en reell förändring. Ett krav på musikbranschen att bli jämställd och fri från kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp.

Musiksverige hävdar att de redan tidigare arbetat för en mer jämställd bransch, men från och med nu är det mål nummer ett på organisationens agenda.

"Därför ställer vi nu om verksamheten, till att bli en samlande och kravställande kraft kring kompetenshöjande aktiviteter och en mötesplats för erfarenhetsutbyte, i syfte att nå målet."

De menar att problemet hänger ihop med bristen på kvinnor med inflytande i beslutsfattande positioner.

"Denna ojämlikhet har möjliggjort för män med dåliga attityder och klanderligt beteende att missbruka sin ställning. För att få en långsiktig förändring, måste andelen kvinnor på maktpositioner öka. Därför kommer vi att verka för att förändra könsfördelningen i våra egna ledningsgrupper och styrelser för att uppnå den jämställdhet vi nu kräver. Vi kommer agera som starka förebilder och som sådana göra allt vi kan för att påverka andra i branschen att göra detsamma."

LÄS OCKSÅ: Superstjärnan till attack mot tafsare: "If you don't stop touching girls ..."


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA