x

Uppmärksammar kränkningar och sexuella övergrepp med ny tjänst

Uppmärksammar kränkningar och sexuella övergrepp med ny tjänst

Musikförläggarna startar nu rapporteringstjänsten ”Jag rapporterar” dit den som upplevt kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i musikbranschen kan vända sig. Syftet med rapporteringen är att sammanställa antalet händelser och att Musikförläggarna på sikt ska kunna sätta in rätt förebyggande insatser.

Våren 2017 startade Musikförläggarna en supporttjänst för jämställdhet i musikbranschen. Till den vänder sig både kvinnor och män, och man såg en stor ökning av supportärenden efter #metoo. För att ge ytterligare service till förlagen utökar man nu med en rapporteringstjänst dit den som själv har utsatts för, eller har bevittnat att någon annan utsatts för, kränkningar, trakasserier eller övergrepp uppmanas rapportera.

MEST LÄST: Kraftwerk till Sverige

Rapporteringstjänsten är öppen för alla som jobbar på musikförlag och den som anmäler till rapporteringstjänsten är helt anonym, men om man vill bli kontaktad för att få vägledning kan man välja att ange sina uppgifter.

Ingen kommer att namnges i sammanställningen, varken den som rapporterar, den som utsatts eller den rapporteringen gäller. Musikförläggarna får heller inte reda på vilket förlag rapporteringen avser. De rapporter som kommer in sammanställs månadsvis till Musikförläggarna och visar enbart antal händelser.

MEST LÄST: Guns N' Roses presenterar förband till Sverige-spelningen

Syftet med rapporteringen är att uttryck för sexism inte ska kunna passera obemärkt och för att Musikförläggarna ska kunna sätta in insatser för att ändra attityder och beteenden på rätt ställe.

Mer information hittar du hos Musikförläggarna


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA