x

Ghosträttegången kan tas om – på grund av Frimurarorden

Ghosträttegången kan tas om – på grund av Frimurarorden

De tidigare bandmedlemmarna anklagar domaren i ”Ghost-rättegången” för att ha varit jävig – detta på grund av att domaren och bandets frontman båda är med i Frimurarorden.

I oktober föll domen i den så kallade Ghost-rättegången, de tidigare bandmedlemmarna Martin HjertstedtHenrik PalmMauro Rubino och Simon Söderberg stämde frontmannen Tobias Forge för att ha fördelat bandets pengar på ett orättvist och felaktigt sätt. Ex-medlemmarna förlorade målet och blev skyldiga att betala rättegångskostnaderna på över 1,3 miljoner kronor. Men nu kan hela rättegången tas om.

Advokat Michael Berg, som företräder ex-medlemmarna har i en inlaga till Hovrätten begärt att rättegången ska göras om. Berg menar att rådmannen Henrik Ibold var jävig då han och Forge båda är medlemmar i Svenska Frimurararorden, rapporterar Corren.

LÄS OCKSÅ: Vittne i Ghost-rättegången: "Vi hade inte ens råd att äta"

De båda tillhör enligt advokaten den sektion inom ordern som går under namnet ”Fjärde fördelningen”, som bland annat omfattar ordens loger i Linköping. Advokaten anser att detta förhållande gör att rådmannens opartiskhet i målet kan ifrågasättas.

Henrik Ibold säger till Corren att han inte kände till att advokaten vänt sig till Hovrätten. Han säger sig inte heller vetat om att Forge var medlem i Frimurarorden, men att han ”hört något rykte om att det kunde vara så”.

Corren har även varit i kontakt med Forges advokat Ann-Charlotte Söderlund Björk, men inte heller hon kände till att motparten anklagar domaren för jäv.

LÄS OCKSÅ: Pastor varnar för Ghost 

I inlagan till Hovrätten åberopar advokat Berg utdrag från Svenska Frimurarordens allmänna lagar, som bland annat föreskriver att en ordensmedlem alltid måste tala sanning.

"För Henrik Ibold måste det närmast ha varit en omöjlighet att objektivt och opartiskt kunna bedöma bevisvärdet av de uppgifter som Tobias Forge har lämnat”, skriver Berg. 

Enligt Corren har Göta Hovrätt ännu inte tagit ställning till yrkandet om att rättegången ska tas om.

LÄS OCKSÅ: Bruce Dickinson är för Brexit och Ozzy Osbourne förstår ingenting


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA