x

Musikens Hus hotas av nedläggning

Musikens Hus hotas av nedläggning

Musikens Hus i Göteborgs Majorna kan tvingas lägga ner om politikernas nya förslag blir verklighet. Just nu pågår en diskussion kring de lokalhyror som olika verksamheter betalar till Göteborgs stad. Frågan har varit aktuell i flera år, men nu ser det ut som att man närmar sig en lösning, rapporterar Göteborgsposten. Det förslag som just nu ligger skulle dock innebära en fördubbling av Musikens Hus hyreskostnader.

– Vi måste få ett tryggt svar nu så att det inte känns kört. För det orkar jag inte tänka på, säger Sven Jansson, ordförande vid Musikens Hus, till Göteborgsposten.

Tanken med det nya förslaget är att alla som hyr en lokal av kommunen ska betala lika mycket per kvadratmeter – oavsett vad det är för verksamhet och var den ligger. Det innebär att de avtal som tecknats en gång i tiden, och som ofta innefattade lägre hyreskostnader mot att man ansvarade för underhållet av den aktuella fastigheten, görs om. Vissa aktörer skulle således få lägre hyreskostnader, medan andra skulle få högre. Musikens Hus är en av de sistnämnda.

– Vi har redan problem idag att få till någon slags vettig ekonomi. Det vi hoppas kunna få till är någon form av långsam stegring av hyran. Sen får vi börja prata igen med stadsledningskontoret om det finns några hjälpmedel att ta till, säger Sven Jansson till Göteborgsposten.

Han beskriver att hela musikhusets verksamhet hotas av det aktuella förslaget, och att det finns en risk att de musiker som för närvarande repar i lokalerna kanske inte kommer ha råd att vara kvar.

– Det finns definitivt en sådan risk. Kanske framför allt de som är professionella frilansmusiker och repar i perioder och sen är ute på turné.

Frank Lund, planeringsledare på stadsledningskontoret, menar dock att det finns många andra lösningar även om förslaget går igenom. Han är inte orolig för musikhusets framtid.  

– Man får kanske ge en sådan förening ett högre stöd och titta på hela deras affärsmodell. För det är en affärsmodell de bedriver.

LÄS OCKSÅ: Metallica ger speciell jubileumskonsert


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA