x

Musikterapi allt vanligare i Sverige

Musikterapi allt vanligare i Sverige

Musikterapi ökar i Sverige, rapporterar Kulturnytt i P1. Tidigare låg vi långt efter övriga Europa vad gäller behandlingsformen, men de senaste åren har det alltså blivit allt vanligare. En av anledningarna till ökningen tros vara den nystartade välgörenhetsorganisationen Musikbojen, som bland annat drivs av stjärnproducenten Max Martin.

– Musikterapi är ett kommunikationsverktyg för barn, ungdomar, vuxna som ofta inte har språket, som inte kan uttrycka sin smärta eller sina känslor. Vi vill då hitta resurser för att anlita musikterapeuter och skicka dem till i första hand barn och ungdomar som har upplevt svåra trauman och som behöver stöd, säger Claire Rosvall, hjärnan bakom Musikbojens grundkoncept, till Kulturnytt.

Under behandlingen får patienten tillsammans med en musikterapeut spela instrument, sjunga eller lyssna på musik. Det är en vetenskapligt baserad behandlingsform som fick ett rejält uppsving i kölvattnet av första och andra världskriget då den användes för att hjälpa traumatiserade soldater i England att bearbeta sina upplevelser.

Även inom akademien märker man av ett ökat intresse för musikterapin. Allt fler har valt att doktorera inom ämnet, och på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm inrättar man nu ett helt nytt ämnesområde, kallat Musik och Hälsa, där musikterapin ingår.

– Vi vet idag att musik spelar en otroligt stor roll i människors liv och det har nog också påverkat det här ökande intresset, säger Ann-Sofie Paulander, lektor i musikterapi på Kungliga musikhögskolan i Stockholm, och fortsätter:

– Människor har vardagligt känt hur musik påverkar dem. Men det finns inte en generell kunskap om vad det är som sker och den kunskapen är ju den som är specifikt en musikterapeuts kunskap.

Sedan Musikbojen startade har de erbjudit ungefär 570 terapitimmar fördelat på lite mindre än 150 barn i olika delar av landet. Claire Rosvall hoppas på att kunna utöka verksamheten i framtiden, så att det kan hjälpa ännu fler patienter.

– Jag hoppas att vi kan prata om kanske 500 barn om året om tre år, säger hon till Kulturnytt.

 

LÄS OCKSÅ: Stor spridning av herpes på årets Coachella


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA