x

Kents vemod – ämne för litteraturvetenskap

Kents vemod – ämne för litteraturvetenskap

Kent är ett av mina favoritband och har varit det sedan barnsben då jag kom över pappas CD-skivor. Jag älskar deras musik, texterna och det vemod de ofta gestaltar; sorgen över tiden som flytt, väntan på något som aldrig kommer och värderingar som gått förlorade.

Få band har lyckats fånga det svenska vemodet så som Kent, och jag vet nog inget svenskt band som förekommit i samma mening som ordet ”deppigt” lika många gånger som bandet. Men hur gestaltas melankoli och vemod i Kents låttexter egentligen? Den frågan ställde sig Sara Lindqvist när hon pluggade sista terminen på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet, vilket resulterade i en C-uppsats på ämnet.

– När jag skulle skriva min sista C-uppsats på Ämneslärarprogrammet i våras insåg jag att jag kunde analysera låttexter eftersom jag valde litteraturvetenskaplig inriktning på svenskkursen. Idag råder det nämligen en vidare förståelse av begreppet ”text”, och låttexter fungerar att analysera precis som du kan analysera dikter. Jag passade därför på och valde att skriva en uppsats om något jag älskar, berättar Sara om varför hon valde att skriva om just Kent.

– Anledningen till att jag valde att titta på just melankoli och vemod är på grund av att jag ville rama in vad det är i texterna som uppfattas som melankoliskt och vemodigt; både fans och skribenter har benämnt Kents musik som vemodig, men vad är det som gör den vemodig? Vilka element och företeelser använder de sig av för att skapa denna känsla? Och vad händer om jag bara tittar på texten, frikopplad från musiken? Detta drev mig till att analysera deras låttexter med utgångspunkt i melankolin och vemodet. 

gallery_large

(Sara Lindqvist tog examen som gymnasielärare i svenska och historia vid Uppsala Universitet den 9 juni i år.) 

Sara analyserade fem låttexter, 999, Den Osynlige Mannen, Egoist, Innan Allting Tar Slut och La Belle Epoque. Enligt henne gestaltar Kent melankoli och vemod i dessa texter genom tid, förlust, nostalgi, kommersiella och materiella referenser, död, pessimism och behov av mänsklig bekräftelse.

”Melankolin gestaltas här bland annat genom förlusten; denna tar sig uttryck genom att framhålla hur samhället har blivit, att något gått förlorat längs vägen. Trygghet, förståelse och en större mening har förbytts mot en kniv i innerfickan, främlingsfientlig politik och snabba sms-lån. Diktjaget pekar dock inte ut någon särskild fiende för det förändrade samhället; alla företeelser är sammanflätade med varandra. Alkoholen bringar fram svartsjukan, halvåret av mörker och Rohypnol frammanar självmordsstatistiken och medborgaren på glesbygden känner sig bortglömd” – utdrag ur Sara Lindqvists analys av låten La Belle Epoque.

Hittade du något som förvånade dig när du tittade på texterna?

– Något som var intressant var det frekventa användandet av tid och nostalgi. Detta skapar en känsla av att något gått förlorat och att en svunnen tid inte går att få tillbaka. I 999 märks detta exempelvis genom raderna ”Det är bara en vag känsla / av att någonting gått förlorat / att vi slösat vår bästa tid på missunnsamhet”. 

Vilken status skulle du säga att musiklyrik har inom litteraturvetenskapen idag?

– Det är svårt att säga … min uppfattning är att det inte jättevanligt på universiteten, men jag tror däremot att låttexter kommer att användas mer i undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Detta kan tilltala eleverna på ett närmare plan än traditionella dikter. Jag kommer till exempel arbeta som gymnasielärare, och jag kommer absolut att använda mig av Kent-texter på svensklektionerna. 

Tror du den ständigt återkommande melankolin och vemodet i Kents låtar har något att göra med deras popularitet?

Absolut! Livet går ihop med död, kärlek med sorg. Det finns en skön smärta i sorgen, ångesten och brusten kärlek. Kent erbjuder en gemenskap, och för att citera Kent: ”Jag har inga ord för att vi andas, tänker, känner samma sak”. 

Vilken låt skulle du säga är Kents mest melankoliska låt?

– Det är svårt att peka ut en specifik låt! Jag tycker att de flesta av Kents låtar har en melankolisk känsla över sig. Jag hade gärna lyft fram låtar som Kevlarsjäl och Järnspöken, men sett till uppsatsens omfattning kunde jag inte ta upp fler låtar och jag blev tvungen att göra ett urval.

Vad har du fått för reaktioner på uppsatsen?

– Jag har blivit överväldigad av positiva kommentarer av Kent-fans. En del har skrivit att de hittat sin ”sommarläsning”, andra har bett mig maila över uppsatsen till dem. Uppsatsen fick även ett bra betyg av examinatorn. Jag är hedrad och glad över att så många varit intresserade av att läsa den!

Vet du om någon av Kent-medlemmarna läst den?

– Jag känner inte till att någon av bandmedlemmarna skulle ha läst uppsatsen, men de skulle vara en dröm som gick i uppfyllelse ifall de gjorde det! Och jag hoppas i så fall att jag inte tagit mig alltför stora friheter i analysen av deras låttexter.

Om sin personliga relation till Kent säger Sara att bandets musik är något hon ständigt återvänder till. Att musiken sätter ord på hennes känslor och bekräftar hennes upplevelser av samtiden.

– Låten Sverige sätter exempelvis ord på behovet av att visa solidaritet, och jag har skrivit ned några rader ur Utan Dina Andetag och ramat in till min pojkvän. Låten prickar rätt på mina känslor för honom. 

Vilken är din favoritlåt av Kent?

– Jag kan inte välja en favorit, det finns Kent-låtar för olika tider och humör … men några låtar jag gillar extra mycket är Socker, Kevlarsjäl, Dom Som Försvann och Jag Ser Dig.

Läs Saras uppsats här

LÄS OCKSÅ: Vad säger din musiksmak om ditt sexliv? 


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA