x

"Vi har bland de sämsta stöden i Europa"

"Vi har bland de sämsta stöden i Europa"

Nu borde alla som i någon mån engageras av musik i detta landet rimligtvis ha hört talas om den framsvepande klubbdöden. I större städer har många anrika konsertlokaler fått stänga sina dörrar efter att hyror skjutit i höjden och grannar gått i taket över ljudnivåer. I branschens alla led råder en konsensus gällande att de arrangerande aktörerna borde få stöd både från politiker och från kommunen. 

Joppe Pihlgren, VD på branschorganisationen Svensk Live, berättar i ett reportage gjort av Kulturnytt i Sveriges Radio P1 om den dystra verkligheten som möter landets arrangörer. 

– Detta är en form av kulturinstitutioner för samtida konstnärliga uttryck. Fatta det politiker, fatta det tjänstemän. Den polletten behöver trilla ned.

Han fortsätter sedan förklara att genom att bygga en infrastruktur kring spelställen och musicerande står många att tjäna. 

– Om man bara hjälper till lite grann har man väldigt mycket kultur för väldigt lite pengar jämfört med andra kulturyttringar.

Något som frustrerat många är hur efter Sverige ligger i denna typen av utveckling. Man behöver inte blicka mycket längre än till Danmark för att se ett bättre fungerande system, där har politiker röstat fram något de kallar för "Spillestedsloven". Spillestedsloven säkerställer att regionala musikaktörer ges visst finansiellt stöd i sin verksamhet. 

När Kulturnytt kommer i kontakt med Kulturdepartementet är svaret följande:

– Att kultur och musik finns närvarande i staden har ett viktigt värde, både för människors liv och kulturens utveckling. Därför är det sorgligt när konsertlokaler inte kan drivas vidare. Vi är många som oroade ser utvecklingen. Det finns flera orsaker till att olika lokaler tvingats stänga igen, det kan handla om allt från brist på ytor till höga hyror och regleringar som sätter käppar i hjulet. För att det ska finnas ett kulturellt myller i det offentliga rummet behövs därför ett gemensamt ansvarstagande av bland annat politiken, institutionerna, näringslivet och det civila samhället.

– Politiskt har kommunerna ett stort ansvar, men även från nationellt håll vill vi självklart underlätta för kulturarrangörer. Vi har därför exempelvis stärkt stöden till enskilda konstnärer, fria grupper och arrangörer av musik och scenkonst. Det löser inte alla problem, men i samverkan med andra utgör det en bit av pusslet. Det här är viktigt, för en stad med kultur är en levande stad.

LÄS OCKSÅ: Butik förbjuder modern julmusik – "låter konstigt"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA