x

SVT, TV4 och SR anklagas för att underminera upphovsrätten

SVT, TV4 och SR anklagas för att underminera upphovsrätten

Alfons Karabuda, ordförande i ECSA och SKAP, har i flera år arbetat för att nya upphovsrättsdirektiv skulle bli till. Slutligen klubbade EU igenom en ny upphovsrättsreform som är till för att skydda kulturen och musiken. I mars skickade stora medieföretag in brev till justitiedepartementet rörande de nya direktiven, breven är skrivna av bland annat SVT, Sveriges Radio och TV4. Karabuda analyserade dessa brev och anser att medieföretagen undergräver upphovspersoners rättigheter.

Via sin Facebook skrev Alfons Karabuda ett långt inlägg där han listade upp flera argument mot medieföretagens synpunkter. Han menar att det finns en stor respektlöshet från de stora medieföretagen när det kommer till bland annat rättvis inkomst och kreditering till upphovspersoner. 

– Jag har under tio års tid jobbat för att upphovsrättsdirektivet skulle tas upp och att det skulle värna oss som skriver musik, säger Alfons Karabuda till GAFFA och fortsätter:

– I kontraktet fanns massor av bevis på hur man missbrukar upphovsrätten, därför känns det frustrerande att vi nu har motparter i Sverige som går emot på det här sättet, det är väldigt egoistiskt.

När GAFFA når Rebecca Barzegar, förhandlingschef på SVT, för en kommentar poängterar hon att kanalen värnar om upphovspersoner och den kreativa branschen, men anser samtidigt att det måste finnas en balans i vilka åtaganden som läggs på dem. 

– En stor fråga för SVT i EU:s nya upphovsrättsdirektiv är den rapporteringsplikt som skapas av direktivet och som kommer att kräva en enorm administration från vår sida. Vi anser att det idag finns en transparens och rapportering som borde anses vara tillräcklig och att ytterligare rapporteringsförpliktelser kommer att göra liten nytta men kosta mycket pengar. Det är allmänhetens finansiering vi ska förvalta på bästa sätt och all administration tar pengar från program och kreativt innehåll, säger hon till GAFFA.

Kerstin Bröms Lumpus, chefsjurist på Sveriges Radio, menar i sin tur att marknaden i Sverige fungerar väldigt bra. 

– Om Sverige skulle införa strängare krav än vad direktivet föreskriver finns det risk för att den svenska marknaden väljs bort för andra marknader. Detta, och andra farhågor inför implementeringen av direktivet som till exempel införandet av en oöverskådlig administration, diskuterades därför i ett gemensamt yttrande från en rad svenska mediebolag. Någon underminering av upphovsmäns rättigheter är det alltså inte fråga om, säger hon till GAFFA.

I inlägget skriver Alfons Karabuda om att medieföretagen också sagt att de är i en svagare position, och enligt brevet ska då kompositörer och låtskrivare vara starkare än TV- och filmföretagen eftersom de kan agera kollektivt.

– De menar alltså att de är en minoritet och att de är svagare än oss, och det är alltså alla de här stora bolagen som tvingar av oss rättigheter. Om de nu inte var starkare än oss, hur skulle de kunna tvinga av oss rättigheter regelbundet? Hur skulle de kunna låta bli att ge oss kredit? Som de gör i nuläget, där de skriver Epidemic Sound som ljudkälla istället för den som faktiskt gjort musiken, säger Alfons Karabuda.

Enligt Rebecca Barzegar stämmer det att SVT anser att bland annat STIM har en mycket stark ställning inom sitt område, eftersom de är den enda part i Sverige att förhandla musikanvändning med, när det gäller musikupphovspersoners rättigheter. Barzegar anser att detta visar att STIM gör ett bra jobb för sina medlemmar och är något de bör vara stolta över.

– Utgångspunkten i det så kallade DSM-direktivet, som ska implementeras i svensk lagstiftning, är att upphovsmän oftast befinner sig i en svagare position. På den svenska marknaden företräds dock upphovsmän i stor utsträckning av kompetenta organisationer. Dessa kan också i vissa fall ha monopolställning på marknaden givet deras upphovsrättsliga ensamrätt, säger Kerstin Bröms Lumpus till GAFFA.

Alfons Karabuda berättar även att många oförutsedda upphovsrättskostnader tillkommer från oförutsedda försäljningar av olika program och filmer, där skaparna bakom ljudet bara är en bråkdel av den totala summan.

– När det gäller frågan om rätten att förhandla om sin ersättning i efterhand har SVT inte framfört annat än att en sådan regel inte kan gälla retroaktivt och inte heller arvingar, då en sådan ordning skulle vara rättsosäker och kunna få ekonomiska konsekvenser som är oöverblickbara. SVT anser inte heller att EU:s upphovsrättsdirektiv öppnar upp för en sådan tillämpning. Vi har också framfört att regeln inte kan gälla avtal som förhandlats av kollektiva förvaltningsorganisationer, det skulle skapa en stor ekonomisk osäkerhet och underminera värdet av kollektivt förhandlade avtal, säger Rebecca Barzegar.

Alfons Karabuda vill poängtera att det är nödvändigt att lyfta blicken, båda parter måste stötta varandra för att bra material ska kunna produceras.

– Jag förstår att de sitter i bolag eller som jurister, men de måste förstå att deras affärsmodell bygger på det vi skapar. Värnar man inte kreatörer som skapar deras program, går man emot sig själv. Det är ett grovt feltänk enligt mig. Om de stöttar oss kommer vi att stötta dem – särskilt genom att producera bra material för deras program och filmer, säger Alfons Karabuda.

LÄS OCKSÅ: Dave Greenfield är död av COVID-19


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA