x

Riksåklagaren: Frej Larsson-fallet borde inte tas upp av HD

Riksåklagaren: Frej Larsson-fallet borde inte tas upp av HD

Turerna kring rapparen Frej Larsson och narkotikapolisen Annika Ljung har varit flera. Den frispråkige Larsson friades i tingsrätten men dömdes sedan i hovrätten för hot mot tjänsteman.

Grunden för domen var de hot han riktade mot Ljung i ett Instagram-inlägg samt texten i låten Då Ska Hon Skjutas. I hovrätten dömdes Larsson för låttexten men inte för Instagram-inlägget.

Larsson har överklagat domen till den högsta instansen, HD (Högsta domstolen), och nu har riksåklagare (landets högsta åklagare) Petra Lundh uttalat sig om huruvida fallet ska tas upp. Nedan kan ni läsa delar av yttrandet.

”Mot bakgrund av att låten har getts titeln ’Då ska hon skjutas’ och med hänsyn till de formuleringar i låttexten som i övrigt framgår av gärningspåståendet har enligt min uppfattning de aktuella textraderna i objektiv mening utgjort hot om våld på person. Detta gäller särskilt med hänsyn till de övriga inlägg vid samma tid som lagts upp i FL:s (Frej Larssons, red.anm.) namn med angrepp mot AL (Annika Ljung) och till att låttexten med de åtalade formuleringarna har gjorts tillgänglig för en stor krets med människor via Spotify.” 

Riksåklagaren skriver också att: ”Det faktum att hotet har framförts i en låttext och inom en musikgenre med aggressivt och samhällskritiskt tilltal gör inte någon skillnad i bedömningen”

Högsta domstolen har ännu inte beslutat om fallet ska tas upp eller inte.

LÄS OCKSÅ: Frej Larsson gripen – på grund av låttext


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA