x

Reaktionen efter regeringens nya besked: "Den tidigare regeln var oförklarlig och oförsvarlig"

Reaktionen efter regeringens nya besked: "Den tidigare regeln var oförklarlig och oförsvarlig"

Idag presenterade regeringen ett nytt stödpaket för kulturen och undantag för 50-personsgränsen. Svensk Live är försiktigt positiv till regeringens förslag till krisåtgärder för kulturen, enligt ett pressmeddelande.

– Det är bra att det kommer ytterligare 1,5 miljarder kronor i ekonomiskt stöd till arrangörer som ju fått totalt verksamhetsförbud under pandemin. Det har varit vårt huvudkrav, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare i Svensk Live som organiserar landets livemusikarrangörer. 

– Men i praktiken är risken stor att stödet blir mindre än det som gavs i första stödomgången, eftersom antalet arrangörer som nu ska dela på pengarna är så många fler. 

Svensk Live välkomnar också att regeringen vill snabbutreda lättnader för evenemang med sittande publik och att man ser över möjligheten att göra undantag i ordningslagen, som möjliggör för artister att uppträda på restauranger med fler än 50 besökare.

– Den tidigare regeln var oförklarlig och oförsvarlig, säger Joppe Pihlgren. Ingen begrep väl varför en restaurang med kanske hundra gäster skulle vara tvungen att köra iväg alla utom 50 om någon skulle plinka på en gitarr, så länge som alla avstånds- och hygienregler följs. Här hade regeringen kunnat agera mycket tidigare.

Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över hur en succesiv återöppning av publika evenemang ska kunna ske.

– Det är bra och något vi i Svensk Live efterfrågat. Vi har givetvis full respekt för att Sverige är mitt i en pandemi, men det får inte hindra att man förbereder för en återgång till det normala. 

Slutligen tar Joppe Pihlgren det viktiga i att hålla en fortsatt diskussion kring att arrangörerna fortfarande har ett verksamhetsförbud.

– En fråga som berör flera departement är hur firmor och enskilda som har sin försörjning från oss arrangörer ska klara sig när vi inte får verka, avslutar han.

LÄS OCKSÅ: Regeringen förbereder undantag för evenemang: "Det finns orimligheter i systemet"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA