x

Spotifys nya uppfinning ska lösa plagiatproblem

Spotifys nya uppfinning ska lösa plagiatproblem

Att hitta ett nytt sound och skapa ny musik med originella texter borde nästintill vara omöjligt med tanke på all den musik som finns i världen. Att man som artist hämtar inspiration från andra musiker är givet, men det är en hårfin gräns och svårt att veta när det övergår till plagiat. Ett problem som många artister stöter på och kanske inte upptäcker förrän skivan är färdig inspelad. 

Spotify verkar nu ha hittat en lösning på plagiat-problemet. Med hjälp av AI-teknik så ska en artist kunna ta reda på om deras låt på något sätt kopierar element från en annan sång. 

Det är nyhetssidan MBW som fick nys om Spotifys idé genom en patentansökan som företaget lämnat in. Denna lösning kan komma att hindra många artister och producenter från att stämmas för plagiat. 

För att kunna benämna en låt i legala ändamål används något som kallas för leadsheet. Ett leadsheet är en notation som förklarar låten enligt tre beståndsdelar: melodi, text och harmoni. Spotifys uppfinning skulle funka som så att låtens leadsheet processas genom AI-programmet, som sedan jämför den med tusentals andra förprogrammerade leadsheets. Programvaran skulle sedan visa vilken nivå av plagiat som förekommit utifrån låtens mest väsentliga element, som tidigare nämnt, melodi, text och harmoni. 

I sin patentansökan understryker Spotify hur svårt det är att upptäcka plagiat manuellt, att det krävs en otrolig skicklighet och minnesförmåga. Därför, argumenterar företaget, är det mycket mer troligt att upptäcka plagiat med AI-tekniken, då den kan jämföra en stor mängd dokument med varandra på en kort tid.

SENASTE: 29 nya till Roskilde Festival – "försiktigt optimistiska"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA