x

Beskedet: Nytt miljardpaket till stöd för kulturen

Beskedet: Nytt miljardpaket till stöd för kulturen

Idag höll kultur- och idrottsminister Amanda Lind i en digital presskonferens. Här lät hon meddela att regeringen tillsammans med samarbetspartierna C och L föreslår ett evenemangsstöd på tre miljarder kronor för evenemang som planeras till andra halvåret i år.

Staten står alltså för en del av kostnaden om ett evenemang inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning.

"Om vi kommer fram till att det tillfälliga statsstödsregelverket ska användas är gränsen ett tak per stödmottagare på 1,8 miljoner euro för att stödet inte ska riskera att bryta mot EU-kommissionens ramverk", skriver man i presentationen.

Detta gäller evenemang som planeras genomföras under perioden juli-december 2021.

Man har även för avsikt att fördela ut 125 miljoner kronor i krisstöd till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner för uteblivna intäkter till följd av pandemin. 

LÄS OCKSÅ: Bard hyllar Yasin: "Ett musikpris är inte ett pris i godhet"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA