x

Kulturarbetare på Irland kan få statlig pandemilön

Kulturarbetare på Irland kan få statlig pandemilön

Basinkomst är en idé och fråga som har diskuterats flitigt och som även har använts i försök i till exempel vårt grannland Finland i en mindre skala mellan åren 2017-2018. Det är helt enkelt en liten inkomst som ska ge medborgarna en grundtrygghet ekonomiskt vilket ökar välmåendet och möjligheterna.

Nu kommer den irländska regeringen att skicka frågan på remiss för att undersöka om deras kulturarbetare ska få basinkomst under tre år på grund av pandemin. Deadline för beslutet är satt till 27 januari och tanken är att hjälpa till för en av aktörerna i samhället som har drabbats hårdast av restriktionernas effekter. 

Beslutet berör cirka 2 000 konstnärliga utövare som trots inställda föreställningar och konserter skulle kunna fortsätta utöva sitt yrke om de får en statlig basinkomst på cirka 108 kronor per timme. Detta rapporterar Sveriges Radio.

LÄS OCKSÅ: Tool tar med sig hundar på turnén – kan sniffa sig till coronaviruset


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA