x

Sweden Rock får böter

Sweden Rock får böter

Mark- och miljööverdomstolen har dömt Sveden Rock Festival att betala 200 000 kronor. Det beslut som miljödomstolen tidigare fattade har därmed fastställts i den andra instansen. Arrangören har följande att säga om domen:

– Vi vidhåller att det är fel och kommer överklaga domen, säger Martin Forssman, pressansvarig på Sweden Rock, i en intervju med Sveriges Radio.

Sweden Rock har ingen åldersgräns, men om domen kvarstår kommer arrangören diskutera frågan. För barn under 13 år gäller lägre gränsvärden än för en vuxen publik, regler som även Siesta!-festivalen blev varse om häromveckan. De uppmätta ljudnivåerna på Sweden Rock är från 2009, när Tracenine, Hysterica, Witchcraft och Rage spelade på festivalen och överskred gränsvärdena med ett par decibel. Sweden Rock är även aktuell i en annan tvist, där branschorganisationen Stim stämmer festivalen för obetalda avgifter.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA