x

“Musik som bara vill vara lite trevlig ger mig eksem”

“Musik som bara vill vara lite trevlig ger mig eksem”

I 20 års tid har bob hund varit ett av Sveriges mest intressanta band. Med en vilja att söka nya musikaliska vägar har de utmanat såväl lyssnare som musikbransch. bob hund står för integritet, idérikedom och kvalitet. Ny och gammal publik fortsätter att fascineras av en grupp som med en oförutsägbar och skev takt envist stampar vidare.

Conny Nimmersjö, grattis till GAFFA-Priset! Vad är er reaktion?
– Vi är stolta och glada.

Vad har varit den mest positiva upplevelsen för er musikaliskt under 2011?
– Vår spelning på Knappkarlssons, ett litet båthus på Barnens Ö i Stockholms norra skärgård. Samt våra samarbeten med Tore Johansson.

Vad har varit den mest negativa upplevelsen musikaliskt för er som band under 2011?
– Coldplay.

Om man ser mer generellt över musikåret 2011, vad har ni upplevt som mest positivt?
– Mattias Alkberg.

Om man ser mer generellt över musikåret 2011, vad har ni upplevt som mest negativt?
– Det mest negativa med tidens vindar är de politiska krafter som önskar att kulturen ska vara dels vinstdrivande, och dels moraliskt uppbygglig. Av den anledningen hör vi idag alldeles för mycket mesig stämsång. Musik som bara vill vara lite trevlig ger mig eksem.

Vad händer för er 2012?
– Vi släpper en ny skiva 14 februari. Nya spelningar i sommar.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA