x

Musik ger bättre hälsa

Musik ger bättre hälsa

Göteborgs universitet har gjort en avhandling i hur musik påverkar vår vardag. Undersökningen visar att musik sänker stressen och bidrar till att väcka positiva känslor. Att lyssna på musik kan också enkelt och effektivt förbättra ens hälsa. 

Det är dock skillnad på musik och musik och hur snabbt den påverkar våra hormoner. Ju mer undersökningens deltagare gillade musiken desto mindre stressade blev de. 

– Ska musik ge positiva effekter måste det vara musik man själv gillar, klargör avhandlingsförfattaren Marie Helsing.

Avhandlingen bygger dels på en enkätundersökning med 207 deltagare, dels på en interventionsstudie med en experimentgrupp där 21 deltagare fick lyssna på egenvald musik i 30 minuter varje dag i två veckor medan en lika stor kontrollgrupp fick slappna av utan musik.

– Men det ska också sägas att när man studerar känslomässiga reaktioner till musik är det viktigt att ta hänsyn till dels att alla människor inte reagerar exakt likadant när de lyssnar på ett musikstycke och dels att en och samma person kan reagera olika på ett musikstycke vid olika tillfällen, beroende på olika individuella faktorer och faktorer som beror på situationen, säger Marie Helsing.

 


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA