x

Digitaliseringen – ingen större revolution

Digitaliseringen – ingen större revolution

Det finns 300 oberoende skivbolag i Sverige, en siffra som ökat sedan början på 00-talet, trots att försäljningen minskat dramatiskt. Marknaden domineras av de stora multinationella skivbolagen som står för 90 procent av försäljningen, vilket lämnar de små bolagen att kämpa för de resterande tio. En avhandling gjord på Mittuniversitetet i Sundsvall beskriver problemet som beroende av flera olika faktorer, men främst de mindre bolagens inställning till branschen.

Konsten slutar prioriteras

Avhandlingen visar att det finns en vilja hos de små skivbolagen att göra motstånd, men att det inte fungerar i praktiken. Icke-etablerade skivbolag har större tendens att prioritera konsten istället för inkomsten. Men desto bättre förutsättningar och ekonomi desto mer fokus på den kommersiella delen. Det skapar hierarkier inom gruppen av oberoende skivbolag vilket leder till att de konkurrerar med varandra, istället för att hjälpas åt i kampen mot de stora bolagsjättarna. I förlängningen ger det de stora musikjättarna möjlighet att fortsätta dominera. 

– De oberoende aktörerna vill göra motstånd mot de dominerande majorbolagens praktiker, men i realiteten är motståndet svagt eller utbytt mot ett försiktigt avståndstagande – aktörerna ifrågasätter dominerande praktiker, men känner sig tvungna att använda samma praktiker själva. Därmed blir det också svårt att rubba musikbranschens maktstrukturer, säger Ewa Andersson som står bakom undersökningen. 

Avhandlingen kommer att försvaras vid Mittuniversitetet i Sundsvall 31 maj.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA