x

The Hives pekar på förfalskning

The Hives pekar på förfalskning

Idag inleddes förhandlingarna mellan The Hives och Tambourine Studios i Malmö Tingsrätt, och det handlar om ett väldigt omfattande mål. Bara handlingarna i sig är på tusentals sidor.

För två år sedan stämdes The Hives av The Cardigans för förlust av intäkter. The Cardigans menade att Tambourine Studios, som skötte båda gruppernas ekonomi, på olika sätt under en längre tid hade lånat ut deras tillgångar till The Hives. The Cardigans kunde styrka detta med mycket strikta fullmakter, medan The Hives å sin sida hade ett väldigt löst formulerat uppdrag med Tambourine.

Så i april i år dömdes The Hives till att betala 18,9 miljoner kronor till The Cardigans, samt deras rättegångskostnader på 5,3 miljoner kronor. The Hives överklagade direkt den domen, och tar nu även upp kampen mot Tambourine Studios. De kräver pengar tillbaka eftersom de anser att Tambourine inte skött sitt uppdrag. Hives ombud Monica Crusner berättade idag för Expressen att The Hives har ny bevisning som pekar på att Tambourine förfalskat en viktig fullmakt för att ta en massa lån för sina klienter.

– Vi ser detta som ett tungt argument som visar på fallets förslagenhet, sa Monica Crusner.

Men Tambourine Studios vidhåller att fullmakten är riktig. Enligt dem är den underskriven 2002 och sedan kryssad 2009, men enligt Statens kriminaltekniska laboratorium, som har analyserat fullmakten, är namnteckningarna och krysset skrivna samtidigt med samma penna år 2009, vilket skulle tyda på förfalskning, enligt Monica Crusner, skriver Expressen. Fredrik Sandsten från The Soundtrack Of Our Lives har i förhör vittnat om att även hans band i efterhand upptäckt årsredovisningar undertecknade av andra än bandmedlemmarna själva.

Tambourine vill enligt Expressen inte spekulera i utgången av förhandlingarna, men tar inte lätt på The Hives anklagelser.

– The Hives och deras ombud Monica Crusner har under åren anklagat oss för varenda ekobrott som finns i svensk lag, utom otillbörlig marknadspåverkan och förskingring av EU-medel, säger de.

Tambourine studios skötte under flera år ekonomin för några av Sveriges största artister, bland andra The Hives, The Cardigans, Europe, The Soundtrack Of Our Lives, The Ark och Timbuktu.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA