x

DEBATT: ''Sluta stoppa min musik''

DEBATT: ''Sluta stoppa min musik''

Med anledning av att en polis anklagas för att ha försökt stoppa Dani M-konsert har ett antal forskare nu gått ut med en debattartikel som GAFFA här publicerar i sin helhet:

"Som forskare och doktorander som har grundat ett hiphop-forskarnätverk i Sverige vittnar vi om att det sedan några år tillbaka pågår försök till censur och inskränkningar av svensk hiphopkultur. Nu senast i Värnamo där en enskild polis försökte stoppa en konsert med artisten Dani M. Försöket att stoppa konserten misslyckades dock och konserten kunde genomföras. Vi är starkt berörda av denna händelse där en politiker och en tjänsteman i Värnamo bidrog till ett klimat där vissa individers tillgång till yttrandefrihet hotades. Medan vi med stor glädje läste Värnamo kommuns uttalande om Dani Ms show på Gummifabriken, vill vi återigen betona hiphoppens betydelse för samhället.

Hiphoppen är den musikstil som kanske mest vågar utmana och beskriva den verklighet som många unga lever i och som majoriteten i vårt samhälle tycks vilja blunda för. Konstens och kulturens roll i ett fritt samhälle är att utmana och ifrågasätta. Forskning från USA och Sverige visar att hiphoppen bidrar till ökad bildning bland människor från alla åldrar. Vårt nätverk belyser aktivt att hiphop inte är begränsat till en ungdomskultur, även om de aktuella händelserna utspelade sig i samband med ungdomsevenemang. Hiphop är en kulturyttring som tillhör alla oavsett klass, hemort, hudfärg, kön eller ålder. Vi hoppas att berörda parter tar upp Luis Gonzalez inbjudan till dialog om hiphopkulturens starka berättelser av och möjligheter till att främja ungdomars egenmakt och lust att engagera sig i viktiga samhällsfrågor."

Signatur:
Alexandra D'Urso
Johan Söderman
Hannah Gordon Tornesjö
Andrea Dankić
Kalle Berggren
Susan Lindholm
Jacob Kimvall
Kristine Ringsager
Inka Rantakallio
Ove Sernhede
 
Följ Luis Gonzalez initiativ #slutastoppaminmusik här.
 
Hur går dina tankar? Kommentera här nere.

Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA